Modellbilder

Bilder från några kurser i modellfotografering har jag samlat i en bok som både blivit en dokumentation av kurserna och samtidigt fungerar som en samling exempel som kan ge idéer och inspiration vid kommande uppdrag.

Den första kursen hölls hos Aifo i Bromma med John Hagby som ledare och modellerna Sara och Michaela. Vi gick igenom olika typer av ljussättning, mest utomhus, med reflexskärm, diffusor, kamerablixtar och portabel studioblixt. Det blev också olika typer av miljöer, en backe med höstlöv, några tegelbyggnader och betongväggar. Det blev ibland en utmaning att renodla bilderna när modellen befann sig i lite röriga miljöer.

Vid en kurs i Linköping, med Johan Westin som ledare och Karin som modell, blev det en blandning av fotografering i studio och utomhus. Mycket handlade om att kontrollera färgen på ljuset och att förändra detta med hjälp av filter. För att få ett varmt ljus för helfigur utomhus krävdes en gigantisk reflektor med dubbla blixthuvuden och filter framför blixtarna.

I samarbete med Aifo håller Janne Höglund i Nyköping kurser med bara fyra deltagare där det finns gott om chaser till många och bra bilder vid olika typer av ljussättning i studio. Vid detta tillfälle var Jasmine modell och det blev ytterligheter med både helt indirekt ljus och skarpt avgränsat sidoljus.

Samtliga bilder på denna sajt (c) Sigge Skarsfjäll – Tel. 0707-253818