Fasta förbindelser

Ett av årets miniprojekt är att dokumentera olika typer av broar inom Norrköping. De kan vara stora eller små, som förbinder områden, platser eller byggnader, för att göra det möjligt att ta sig till fots eller med ett fordon mellan dessa punkter.