Pjältån

Det här är ett projekt som startade under hösten 2013. Målet var att dokumentera miljön längs med Pjältån som rinner från Näknen (uppe i Kolmården) och passerar Graversfors, Dvardala, Jursla och Loddby för att slutligen nå ut till Bråviken. Målet med projektet var från början lite osäkert, det skulle kunna bli en bildvisning, kanske en bok och förhoppningsvis kan några bilder framöver bli till en utställning. 

Nära Näknen, strax ovanför Graversfors, flyter ån bitvis i ett utbrett område och vissa tider på året ser det ut som en sumpskog.

_N7C1876blogNär Pjältån når fram till Graversfors passerar den en anläggning för återvinning av fettavfall från restauranger. Här kan det vintertid bli fantastiska isformationer, något att se fram emot.

_D8E0908blogI ett område lyser det av vita prickar i sluttningen, det är en märklig företeelse där saven i grenar har pressats ut när det blivit kallt och det har skapats en strålformad massa runt en gren.

_D8E0999blogInnan Pjältån på nytt korsar riksväg 55 syns resterna av en gammal bro där en tidigare väg har passerat över ån. Denna typ av passager ser ut att ha funnits på ganska många ställen längs ån.

_D8E0980blogÄnnu längre ner, i närheten av vägen som leder till Yxbacken och Hults Bruk, slingrar sig ån kraftigt och ibland blir det lite smalare och den bildar små forsliknande flöden.

_D8E0942blogDe flesta delarna är nu utforskade, alltså även de nedre delarna, genom Åby och Loddby, och det blev en del bilder under den korta period när marken var snötäckt.

_D8E1334-Editalrblog

 _D8E1362blog

Det som återstod (efter vintern 2014) var att skildra våren och försommaren med grönska på träden och färskt gräs, ormbunkar och annat som ger lite färg.

 

Samtliga bilder på denna sajt (c) Sigge Skarsfjäll