Projekt 2023 – Butängen

Årets (första) projekt är att dokumentera de delar av Butängens industriområde som kommer att rivas under de närmsta åren för att ge plats åt järnvägens nya sträckning Ostlänken och en ny järnvägsstation.