Norrköpingsbilder

Gatumiljöer i nutid, baserade på miljöer på gamla bilder i några böcker som beskriver stadens utveckling.